Sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều doanh nghiệp phải lao đao, người lao động bị mất việc làm và gây ảnh hưởng chung tới nền kinh tế đất nước. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra gói cứu trợ thế nhưng các doanh nghiệp cho biết rất khó khăn khi tiếp cận với các chính sách hỗ trợ do những điều kiện đưa ra chưa hợp lý và không sát với thực tế. Thậm chí, nhiều hiệp hội còn bày tỏ sự thất vọng vì đã đưa ra kiến nghị nhưng không được ghi nhận và sửa đổi.

Chính vì vậy, đối với gói hỗ trợ Covid-19 lần thứ hai, các doanh nghiệp hi vọng sẽ có sự cởi mở và thực tiễn hơn để việc thực thi được thuận tiện. Nhất là chính sách hỗ trợ cần phải triển khai nhanh chóng nếu không sẽ rơi vào tình trạng “đóng băng”, là một mối nguy lớn cho sự hồi phục sau khi vượt qua đại dịch.

Các Bộ, Ban, ngành cũng đề nghị Chính phủ cần cho phép sửa đổi các điều kiện trong gói vay theo hướng cởi mở hơn để giúp doanh nghiệp tiết kiệm được tối đa dòng tiền chi ra, từ đó cân đối và sử dụng dòng vốn ít ỏi để duy trì bộ máy và người lao động. Đồng thời với đó, Chính phủ cũng nên áp dụng triệt để hơn đối với các vấn đề miễn, giãn, hoãn hoặc giảm các khoản tiền cần phải nộp trong năm 2020-2021, bao gồm tiền bảo hiểm, tiền thuế, phí với Nhà nước,…Đặc biệt, nên giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp 30% cho tất cả các đơn vị trong năm 2020 thay vì chỉ áp dụng với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 200 triệu đồng, đồng thời giảm 50% các khoản BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2020 và có thể kéo dài sang năm 2021…

Chính phủ chuẩn bị tung gói hỗ trợ lần thứ hai
Tagged on: