Đại dịch Covid-19 đang gây ảnh hưởng hết sức nặng nề đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế và xã hội, đẩy doanh nghiệp Việt Nam bước vào tình trạng vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu như không có thêm sự trợ giúp mạnh mẽ từ Chính phủ, sẽ rất khó để cộng đồng doanh nghiệp có thể trở lại được trạng thái ổn định, chưa nói đến sự phát triển trong tương lai.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, theo kế hoạch SXKD năm 2020 của 55 tập đoàn và tổng công ty nhà nước dự kiến doanh thu hợp nhất đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là hơn 78 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng đến hiện tại, hầu hết các đơn vị đều không thể đạt ra được mục tiêu này do sự ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong đó, nặng nề nhất vẫn là khối doanh nghiệp hàng không với mức lỗ hợp nhất là 10.750 tỷ đồng và đang ở trạng thái khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng. Nhiều tập đoàn khác cũng đang gặp tình thế khó khăn tương tự và kiến nghị Chính phủ cần có thêm các biện pháp cụ thể, sát sao hơn để hỗ trợ họ vượt qua được tình thế cấp bách này.

Trước rất nhiều văn bản của doanh nghiệp, nhiều khả năng nhà nước sẽ tiếp tục tung ra một gói hỗ trợ tiếp theo ngay sau khi gói hỗ trợ lần hai được giải quyết cơ bản.

Theo quan điểm của các nhà làm luật, xây dựng chính sách là điều quan trọng, thế nhưng việc thực thi nó còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Gói hỗ trợ tiếp theo cần phải lớn và đủ quy mô để bao quát được tất cả mọi đối tượng bao gồm người lao động, DN và an sinh xã hội. Đồng thời với đó cũng cần phải tính toán để nguồn lực hỗ trợ có trọng tâm và trọng điểm sâu sát hơn tới các lĩnh vực, có tầm phủ rộng như hàng không và du lịch.

Doanh nghiệp vẫn cần thêm gói hỗ trợ tài chính
Tagged on: