Theo thống kê của Bộ KH&ĐT, thời gian vừa qua, các Bộ, ban, ngành đã thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác kinh doanh, hỗ trợ sản xuất doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Cụ thể như Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm giá 9.200 tỷ đồng tiền điện, Bộ Tài Chính gia hạn nộp hơn 66.000 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất, BHXH Việt Nam tạm dừng đóng các quỹ hưu trí đối với doanh nghiệp đang gặp khó khăn.

Đồng thời với đó, nhiều giải pháp cần thiết cũng đã được thực hiện để giảm bớt áp lực chi phí, tài chính ngắn ngắn hạn như giảm 30% số thuế thu nhập cho doanh nghiệp có tổng doanh thu ít hơn 200 tỷ đồng, giảm 30% thuế bảo vệ môi trường và nhiên liệu bay tính đến hết năm 2020, kéo dài thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho các ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước.

Hiện tại, Chính phủ đang nghiên cứu và sẽ có hướng đưa ra gói hỗ trợ lần hai liên quan tới tài khoá và tín dụng. Theo các chuyên gia, ở lần hỗ trợ thứ 2 cần phải đẩy mạnh giảm các loại thuế, phí với mức cao đi cùng thời gian kéo dài hơn. Lý do là bởi, mỗi lần áp dụng giảm thuế hay phí đều nảy sinh các vấn đề liên quan đến sự công bằng, có doanh nghiệp giảm có doanh nghiệp không. Trong đó, doanh nghiệp bị thiệt hại ít lại giảm và doanh nghiệp bị thiệt hại nhiều lại giảm ít. Đó là lý do mà các nhà nghiên cứu cần nhanh chóng đưa ra chính sách, không cần phải tranh luận quá nhiều sẽ khiến thời gian thi hành bị kéo dài thêm, các doanh nghiệp lại khó có cơ hội tiếp cận tới các gói cứu trợ.

Gói hỗ trợ lần hai dành cho các doanh nghiệp Việt Nam