Để hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình đã triển khai cho vay với lãi suất 0%. Đây cũng là địa phương